Saksliste til årsmøtet

Styret i Liland IF viser til innkalling av 3. februar 2019. Årsmøtet arrangeres på klubbhuset onsdag 6. mars kl. 18:00. Fullstendig saksliste:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av stemmeberettigede
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til signering av
          årsmøteprotokoll
 5. Årsberetninger
 6. Regnskap 2018
 7. Innkomne forslag:
  1. Endring av navn ski/trimgruppa til trimgruppa
 8. Kontingent 2018
 9. Budsjett 2019
 10. Valg

Etter årsmøtet blir det utdeling av Vetenpokaler samt kaffe og kake.

Alle velkommen.

Stemmeberettiget er medlemmer over 15 år som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned – og har oppfylt medlemsforpliktelsene (betalt kontingent 2018).

Høstens siste spillekveld

Ski/trimgruppa arrangerer høstens siste spillekveld  – og juleavslutning – på Klubbhuset Høgda, mandag den 3. desember fra kl. 19:30 til 21:30.

Spillekveld på klubbhusetSpillekvelden er åpen for alle fra 16 år og oppover.  Våre nye Evenesværingene er spesielt invitert.  Det blir servert vafler, fromasjkake og julegløgg. Ellers samme opplegg som før. Gratis å delta.

Velkommen nye og gamle spillere til Klubbhuset!

Hilsen oss i ski- og trimgruppa.