Trimgruppa

Om trimgruppa

Trimgruppa arrangerer ulike trimaktiviteter for personer i alle aldre.  Dette kan være både ukentlige trimaktiviteter, samt enkeltstående arrangementer.

Turmarsjer

Gruppa står som arrangør av Vetenmarsjen – den går hvert år i juni fra klubbhuset på Høgda og opp i Lilandsfjellet (over Veten og gjennom Voldbuvegen) , og tilbake til klubbhuset.  Vetenmarsjen er tilsluttet Norges Turmarsjforbund.

Turstiene i Lilandsfjellet

Nytt turstikart
Nytt turstikart

Gruppa har bygd opp turstinettet i Lilandsfjellene.  Klikk her for å få kartet som som større bilde (til f.eks. utskrift), eller her for å se kartet med trykkfølsomme punkter.

Turstiene er gamle ferdselsårer, slik de ble laget av folk og fe.  De er «rustet opp» til turstier, merket og kvistet på dugnad.  Inngangen til stiene er; Stordalen/Høgda, Stuslåtta og Liland brygge.  Ved «inngangene» finner man opplysningstavler med kart kart for turgåere.  Ute i terrenget er løypene merket med røde klosser og retningspiler. Løypenes høyeste punkt er Lilands-veten (353 m.o.h.).  Her er det utsikt over Ofotfjorden og Tjeldsundet. På godværsdager kan man se helt til Lofoten.

Kartene er forøvrig revidert i mars 2015.  Det er også en laget en brosjyre om turstiene – som kan lastes ned her.

Lilandsveten

Gapahuk
Gapahuken like nedenfor Veten

LIF har ei trimbok på Veten.  De som har besøkt denne flest ganger får påskjønnelse på årsmøtet.  Det kjøres også løype med scooter til Veten på vinteren – det er mulig å gå til fots til Veten hele året.  På vinteren kan man selvsagt også gå på ski eller truger.

Like under Lilandsveten – mot Liland – har LIF bygd en gapahuk.  Gapahuken har ustikt over Liland og Ofotfjorden.

Lavvoen

lavvo
LIF sin lavvo

Lavvoen ligger like under Veten. Lavvoen er åpen året rundt – og kan benyttes av alle. LIF har ulike aktiviteter i og ved lavvoen, og den er blitt er nytt samlingspunkt for turgåere.  Til lavvoen trenger man ca en halv times gange fra Stuslåtta

Har du lyst til bruke ovnen i lavvoen må du ta med ved.  Vi synes det er trivelig hvis besøkende skriver i gjesteboka.  Ved lavvoen har vi også satt opp en utedo.  Du kan lese mer om lavvoen, med retningslinjer for bruk, her.

På vinteren kjøres det løyper med snøskuter til både lavvoen og Veten

Lavvoen er en del av turstiprosjektet, hvor Nordland fylkeskommune, Evenes kommune og Ofoten Sparebank, i tillegg til Liland Idrettsforening, har gitt tilskudd.