Kart turstier

Liland IF har merket turstier i Lilandsfjellene. Turstiene er gamle ferdselsårer. Inngang til stiene er; Stordalen/Høgda, Stuslåtta og Liland brygge. Ved «inngangene» finner man opplysningstavler med kart kart for turgåere.

Nedenfor er kart over turstiene. Kartet er trykkfølsomt. Det vil si at at man kan peke med musetaster på interessepunktene, og åpne en informasjonside om punktet/stedet man trykker på – dette gjelder primært punktene merket med bokstaver.

Kart over turstiene

Stedsnavn og oppføringer

Nedenfor er listet korte merknader til stedsnavn, oppføringer og veiskiller/knutepunkt i stiene.

 • 1 til 2: Ca 40 år gammel riksveg
 • 2 til 7: Raumyråsen – Raumyråsen (på folkemunne; Rømmeråsen)
 • 8 til 9: Mellafjellet
 • 10: Voldbuvegen
 • 11: Orrgotta
 • 12: Hestegjerdet (gammel sommerfjøs)
 • 13: Stengseldalen (lysløype, hoppbakke)
 • 15: Ner – Holla
 • 16: Holla
 • 17: Rasteplass og knutepunkt
 • 19: Stor – Kleggåsen (Lille – Kleggåsen nedenfor)
 • 20: Veten (høyeste punkt på Lilandsåsen, 351 m.o.h.)
 • 21: Vetensletta (bl.a. ruiner etter Liland ungdomslags hytte)
 • 26: Bjørnskaret

Andre opplysninger

 • 2: Stordalen. Inngang til turstiene
 • 14: Stuslåtta. Inngang til tursti
 • P: 27 Ved LIFs klubbhus Høgda
 • 23 Ved Liland skole – utenom skoletiden
 • 24 Ved Liland brygge
 • R: Rasteplasser, med tilgang til vann og muligheter for kaffekok og grilling
 • Traktorveger fra 5 til 7, fra 5 til 17 og fra 18 til 19. Ellers stier og tråkk
 • 27: Klubbhus Liland IF
 • 28: Lavvo, rasteplass