Saksliste til årsmøtet 13. mars 2023

Saksliste
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Valg av dirigent
Sak 3: Valg av protokollfører
Sak 4: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne forretningsorden
Sak 6: Godkjenne innkallingen
Sak 7: Godkjenne sakslisten
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 Hovedstyre

 • nestleder (velges for 1 år blant styrets medlemmer)
 • kasserer (for 2 år)
 • styremedlemmer
 • varamedlemmer

13.2 Kontrollutvalg:

 • Medlemmer
 • Varamedlem

13.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett,
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

13.4 Valgkomité:

 • leder
 • medlem
 • varamedlem

13.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
– Styrer i fotballgruppa og trimgruppa

Utdeling av Vetenpremier.
Enkel servering.

Årsmøte

Liland IF avholder årsmøte mandag 13. mars 2023 kl. 18:00 – i klubbhuset på Høgda.

Årsmøte

Vanlige årsmøtesaker

Utdeling av Vetenpremier

Enkel servering

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 27. februar.
Fullstendig saksliste legges ut Liland IF sin hjemmeside (http://lilandif.no) senest 1 uke før årsmøtet.

Alle hjertelig velkommen!

Oppstart aktiviteter og treninger

Liland IF minner om at en rekke aktiviteter har startet nå på nyåret, mens andre starter neste uke. Se aktivitetskalender på vår hjemmeside. Treninger for barn i skolealder og ungdom listes ikke i kalenderen. Kort oversikt:

 • Folkebad tirsdager. Åpent for alle
 • Innebandy tirsdager. Åpent for medlemmer (med treningsavgift)
 • Fotballtrening for voksne onsdager. Åpent for medlemmer (med treningsavgift)
 • Styrketrening tirsdager og torsdager. Åpent for medlemmer (med treningsavgift)
 • Lek/turn for barn 2-6 år på torsdager. Åpent for medlemmer

Vi har også fotballtreninger for barn/ungdom. Kontakt Mads Tollefsen for treningstider (tlf 457 846 05)

Trimgruppa i Liland IF arrangerer felles gåturer på torsdager. Oppmøte i Øysundkrysset torsdager kl. 11.00. Åpent for alle.

For aktiviteter som krever medlemskap: du får lov å teste om aktiviteten er noe for deg. Begynner du å delta regelmessig må du påregne å betale medlemskontingent, for noen aktiviterer er det også treningsavgift.

LIF kjører også skispor – se denne linken for oversikt. Fritt frem å bruke for dem ønsker. Støtt oss gjerne gjennom medlemskap, men dette er frivillig.

Ønsker du å melde inn deg selv og/eller familiemedlemmer – se denne linken. Betingelser/priser for medlemskap ser du i denne linken. Priser besluttes i årsmøtet (i slutten av februar/starten av mars).

Skiløyper

Liland IF har begynt vintersesongen – og har kjørt skispor.

https://skisporet.no/setView/68.4853719/16.8665886/14/norges_grunnkart

Noen steder (bl.a. siste 400 meterne opp til Veten) er det ikke brukt sporlegger. Ennå fare for både kvister og steiner like under snøen – så ta ikke i bruk de nye skiene ennå…