Vårtur til Skogøya

2. juni inviterer Liland Idrettsforening til guidet tur på Skogøya.

Turen starter på Liland Brygge kl. 11:00. Evenes Kystlag og Liland Båtforening bistår med skyss over til Rydneset (husk redningsvest/livvest).

Vi går fra Rydneset via Fagerbakken til Silsand. Etter en kort rast på Silsand fortsetter vi forbi Skogøygården inn til Bjørkmo (de som ønsker kan sette igjen sekken på Silsand). Fra Bjørkmo tar vi oss opp i høyden til Øyhammaren. Deretter returnerer vi til Silsand via Hårekmyra.

Dersom vær, føre og form tilsier det så legger vi returen opp via Storvannet og toppen av øya før vi returnerer til Silsand. På Silsand vil det serveres kaffe før retur til Liland Brygge.

Overfarten til Øya krever bra vær. Dersom været ikke er på vår side, har vi en alternativ tur i Lilandsskarsfjellet (se beskrivelse under bildet)

Vi kjører ut til Lilandskar og går opp i Lilandskarsvika.Vi følger den gamle ferdselsveien opp til Saudalsmarka og videre utover tilJamnan. Vi serverer kaffe på den gamle bosetningen Fjell før vi følger veienmot Osmark og Parten. På toppen av Tægelikollen tar vi av og følger stien underSnaufjellet og inn i Raumyråsdalen. Deretter følger vi Skogsveien ned tilLilandskarsvika og bilene.

Begge turene krever høye sko eller støvler. Varighet påturen er ca 3-4 timer.

Turleder er Anders Hamnes

Liland IF feirer 100 år 25. mai

Liland IF markerer egen 100-årsdag på Høgda 25. mai – på dagen 100 år etter Liland IF ble stiftet.
Vi håper mange setter av dagen og kommer til hyggelig samvær. LIF byr på kaffe, kaker, pølser og saft.

Lionshuset, klubbhuset og banen er hovedarenaer for arrangementet. Utstilling i Lionshuset og klubbhuset.

  • Kafé på Lionshuset fra kl. 11:00
  • Åpning av arrangementet kl. 11:30 (Lionshuset)
  • Aktiviteter på banen for barn og voksne etter åpning.
  • Tur til lavvoen for interesserte kl. 15:00

Alle er hjertelig velkomne!

LIF sin første lov
LIF sin første lov

Saksliste årsmøtet

Liland IF avholder årsmøte mandag 4. februar kl. 18:00 på klubbhuste. Her følger komplett saksliste til årsmøtet;

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Valg av dirigent
Sak 3: Valg av protokollfører
Sak 4: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne forretningsorden
Sak 6: Godkjenne innkallingen
Sak 7: Godkjenne sakslisten
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 13: Foreta følgende valg:
13.1 Hovedstyre
• leder (velges for 2 år)
• kasserer (velges for 1 år)
• nestleder og øvrige styremedlemmer
• varamedlemmer
13.2 Kontrollutvalg:
• Medlemmer
• Varamedlem
13.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
13.4 Valgkomité:
• leder
• medlem
• varamedlem
13.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
Styrer i fotballgruppa og trimgruppa

Utdeling av Vetenpremier.
Enkel servering.