Vandring langs den gamle kirkeveien

Trimgruppa i LIF inviterer søndag 12. september til vandring langs den gamle kirkeveien fra Evenesmark til Evenesvika. Viggo Berg vil guide oss på turen. På Haugbakken tar vi en rast – ta med mat og drikke. Varighet 2 – 3 timer. Oppmøte kl. 12.00 på parkering ved Evenesmark grendehus

For de som ikke ønsker å gå turen tur/retur, må hver enkelt ordne seg med skyss tilbake til Evenesmark.

Bli med og opplev kulturhistorie i nærområdet!

Tur til lavvoen i Lilandsfjellet

Kaffekoking ved lavvoen
Fra tur til lavoen for noen år siden

Trimgruppa i LIF arrangerer tur til lavvooen lørdag 4. september kl. 12:00. Oppmøte til fots ved porten turstien Stuslåtta. Parkeringsmuligheter ved skolen.

Vi går fra porten ved Stuslåtta kl 12.00 eller møtes ved lavvoen fra kl. 12.30. Lett tur i tørt terreng.
Ta med niste/grillmat. Vi serverer bålkaffe og saft.

Vel møtt til små og store friluftsglade!

Saksliste årsmøte

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Liland Idrettsforening 2020
Styret viser til innkalling til årsmøte av 30. april 2021.
Årsmøtet avholdes den 31. mai 2021 kl. 18:00 på klubbhuset (Lilandsveien 52, 8534 Liland).
Sakliste for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger for trimgruppa og fotballgruppa.
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.
Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 13: Foreta valg:
13.1 Styre
13.2 Kontrollutvalg:
medlemmer
varamedlem[mer]
13.3 Valgkomité:
leder
medlemmer
13.4 Trimgruppa
leder
medlemmer
13.5 Fotballgruppa
leder
medlemmer

Årsmøtedokumenter kan lastes ned her.

Årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Liland IF.

Årsmøtet avholdes den 31.mai 2021 kl. 18:00 på klubbhuset (Lilandsveien 52).

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 17. mai 2021 – og kan sendes til postlilandif@gmail.com eller postadresse Liland IF, Lilandsveien 115, 8534 Liland.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://lilandif.no/

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt siste års kontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

Vi planlegger å avholde fysisk årsmøte.  Hvis smittevernhensyn krever vil årsmøtet bli holdt digitalt. For å delta på årsmøtet må du melde deg på.  Påmelding skjer til e-post postliland@gmail.com eller ved å ringe eller sende sms til leder i Liland IF – 975 74 201. Påmelding kan skje frem til 31. mai kl. 18:00 – av planleggingshensyn anmodes om påmelding innen 2 uker før årsmøtet.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Liland IF

Skiløyper på Liland

LIF har fått midler fra Ofotstiftelsen og Hålogaland Kraft 110 år. Disse brukes til innkjøp av groomer (slodd og sporlegger), rydding av løyper og lagerplass for denne. Vi har kjøpt «groomeren» – og har fått nok snø til delvis teste den ut. Det er ennå litt lite snø enkelte steder, og snøen er noe «løs». Vi kan imidlertid tilby;

  • Scooterspor fra krysset Lilandsveien/Øysundet- Høgda- bom Stordalen
  • Kjørt spor fra Stordalen til snuplass Rømmeråsdalen – sommerfjøs Stengseldalen.
  • Scooterspor fra Stengseldalen til Stuslåtta
  • Det er også kjørt scooterspor til Lilandsveten opp Holla og Stor-Kleggåsen

Løypene kan gås uansett retning – men vær oppmerksom på at nedfart til sommerfjøs ved Stengseldalen kan være tøff! Gå gjerne til fots eller på truger hvis du ønsker. Prøv å unngå å gå i de kjørte sporene – men bruk gjerne scootersporene ved siden av.

Videoen kan også sees og deles fra https://vimeo.com/514472746

Stor takk til Ofotstiftelsen og Hålogaland Kraft! Deres bidrag har gir Liland IF muligheten til å tilby godt preparert skiløyper på Liland.