Liland IF feirer 100 år 25. mai

Liland IF markerer egen 100-årsdag på Høgda 25. mai – på dagen 100 år etter Liland IF ble stiftet.
Vi håper mange setter av dagen og kommer til hyggelig samvær. LIF byr på kaffe, kaker, pølser og saft.

Lionshuset, klubbhuset og banen er hovedarenaer for arrangementet. Utstilling i Lionshuset og klubbhuset.

 • Kafé på Lionshuset fra kl. 11:00
 • Åpning av arrangementet kl. 11:30 (Lionshuset)
 • Aktiviteter på banen for barn og voksne etter åpning.
 • Tur til lavvoen for interesserte kl. 15:00

Alle er hjertelig velkomne!

LIF sin første lov
LIF sin første lov

Saksliste årsmøtet

Liland IF avholder årsmøte mandag 4. februar kl. 18:00 på klubbhuste. Her følger komplett saksliste til årsmøtet;

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Valg av dirigent
Sak 3: Valg av protokollfører
Sak 4: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne forretningsorden
Sak 6: Godkjenne innkallingen
Sak 7: Godkjenne sakslisten
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 13: Foreta følgende valg:
13.1 Hovedstyre
• leder (velges for 2 år)
• kasserer (velges for 1 år)
• nestleder og øvrige styremedlemmer
• varamedlemmer
13.2 Kontrollutvalg:
• Medlemmer
• Varamedlem
13.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
13.4 Valgkomité:
• leder
• medlem
• varamedlem
13.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
Styrer i fotballgruppa og trimgruppa

Utdeling av Vetenpremier.
Enkel servering.

Folkebad i vinterferien

I samarbeid med Evenes kommune arrangerer Liland IF folkebad også tirsdag 27. februar. Folkebad blir i anledning vinterferien gratis for barn og voksne som deltar sammen med barn.

 • 17:45 – 18:00: Garderober åpne for bading mellom 18:00 og 18:45
 • 18:00 – 18:45: Bading for barn til og med 2. klasse og svømming for voksne
 • 18:45 – 19:00: Garderobe åpner for bading mellom 19:00 og 19:45

Aldersgrensene er ikke absolutte – kun veiledende. Alle velkomne!

Bassenget i flerbrukshallen

Årsmøte Liland IF

Årsmøtet i Liland IF avholdes mandag den 4.mars 2024 kl. 18:00 på klubbhuset (Lilandsveien 52).

Årsmøte

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 19. februar 2024 – kan sendes til postlilandif@gmail.com eller postadresse Liland IF, Lilandsveien 115, 8534 Liland.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://lilandif.no/

For å ha stemmerett; medlemmet må ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og betalt siste års kontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøtet! Alle velkommen.

Med vennlig hilsen
Styret i Liland IF

Endringer i tilbudet i flerbrukshallen

Liland IF ser seg nødt til å endre på tilbudet i i flerbrukshallen.

 1. Styrketreningsrommet holdes åpent kun ut januar – tirsdager 18:00 – 20:00 og torsdager 18:00 – 19:00. Tilbudet blir ikke godt nok benyttet. Samtidig er leieprisen for høy i forhold til hvordan vi kan klare å bruke det.

 1. Folkebad endrer på åpningstidene. Siste økt fra 20:00 til 20:45 avlyses. De som ønsker å svømme inviteres heller til å gjøre det i første timen vi holder åpent – fra 18:00 – 18:45. Der er det normalt god plass. Årsak til denne endringen er dårlig besøk på både første og siste time. Se i kalenderen på nettsiden for mer informasjon om folkebad.
 1. Liland IF trenger å sertifisere sine livredningsvakter på nytt – samt rekruttere flere vakter. Til nå har vaktene endt på for få personer.
  Vil du være livredningsvakt?
  Ta kontakt med leder for Liland IF på tlf 975 74 201 (Jan Inge Jakobsen). Får vi ikke flere vakter vil vi dessverre se oss nødt til å stenge folkebad. Avgjørelse tas senest uke 3.

Aktivitetetskalenderen på nettsiden er oppdatert med aktivitetene.

Oppkjørte løyper på Liland

LIF har kjørt opp skiløyper fra Øysundkrysset til Veten. Løypene går også opp Rømmeråsdalen. Lett atkomst og fra Stuslåtta. Vi har justert litt på løypene fra i fjor – endringene vises ennå ikke på GPS-sporingen. Ved Orrgotthaugen går løypa litt annerledes enn før, som gjør at man slipper en de 2 bratte stigningene vi hadde – fordel både oppover og nedover, for de fleste. Vi har også kjørt løypa sammenhengende fra Veten mot Brennfjellet. Gå inn på skisporet.no og zoom inn – så ser man lettere hvor det menes for dem som ikke kjenner navnene