Barneidrett

Barneidrettsgruppa til Liland Idrettsforening ble opprettet i 2001. Det første året hadde gruppa sporadiske aktiviteter for alle aldersgrupper, som akedager, oppdagelsestur i fjæra og lignende. Lagt i sosial retning for hele familien.

Høsten 2004 startet barneidrettsskolen. Målet med barneidrettskolen er at ungene får allsidig bevegelsestrening og kort innføring i forskjellige idrettsgrener. Barneidrettsskolen gis som tilbud til barn i alderen 0 – 12 år (1. – 6. klasse). Barneidrettskolen starter på høsten, og har aktiviteter gjennom vinteren og mot slutten av mai. Barneidrettsskolen er et tilbud til barn til og med 6 klasse, inndelt i grupper etter alder og med 10-15 barn i hver gruppe.

For tiden ivaretes barneidrettsaktivitetene av fotballgruppa.  Det yngste lage, med spillere 6 – 8 år driver barneidrettsrelaterte aktiviteter på sine treninger – ikke bare fotball.  Hvis interessen blant foresatte og barn er tilstede vil aktiviteten økes.