Organisasjon

Hovedstyre

 • Leder: Jan Inge Jakobsen, tlf 975 74 201, e-post.
 • Nestleder: Linn Anita Lindal Ravn
 • Kasserer: Asbjørn Johansen
 • Styremedlem: Julian Fredriksen
 • Styremedlem:Linn Anita Ravn
 • Leder trim: Sigrid Nordstrøm
 • Leder fotball: Gruppa har flat struktur. Sigrid Schrøder møter i styremøter for hovedstyret

Varamedlemmer til styret:
1. vara: 
2. vara: 

Fotballgruppa

 • Styremedlem Andreas Rørvik Bruun, tlf 992 67 480
 • Styremedlem: Morten Korneliussen
 • Styremedlem: Sigrid Schrøder
 • Styremedlem: Mads Tollefsen

Trimgruppa

 • Leder: Sigrid Nordstrøm
 • Styremedlem: Marit Bergan Eilertsen
 • Styremedlem: Hilfrid Røkenes
 • Styremedlem: Jan Inge Jakobsen
 • Styremedlem: Janne Håkonsen

Andre verv

 • Materialforvalter: Jan Inge Jakobsen
 • Kontrollkomité: Knut Erik Hansen og Per Eilertsen.
 • Valgkomité: velges av styret.

Oversikten sist oppdatert 1. august 2021.