Medlemskap

Priser medlemskap og aktivitetskontingenter

  • Enkeltmedlemskap kr 150,-
  • Familiemedlemskap kr 300,-
  • Deltakeravgift barne- og ungdomsfotball: kr 400,-. Påfølgende søsken betaler kr 150,-
  • Deltakeravgift seniorfotball: kr 850,- inkl. forsesongen, kr 450 for de som deltar kun fra høstsesongen.
  • Deltakeravgift barneidrett kr 150,-. Påfølgende søsken betaler kr 75,-. Barn i forskolealder betaler kun medlemskontingent, ikke deltakeravgift.

Ski- og trimgruppa arrangerer ulike aktiviteter innimellom. På disse kan prisene for medlemmer og ikke-medlemmer variere.

Gjennom medlemskap får man:

  • Rabatt på leie av klubbhus.
  • Forsikret på LIF sine arrangementer (skadeforsikring)
  • Idrettsrelaterte kurs dekkes av LIF.

Antallet medlemmer har ofte betydning ved søknader på tilskudd, kulturmidler etc. Gjennom medlemskap i Liland IF er man med på å støtte opp om aktivitetene idrettslaget bedriver.

Ønsker man å bli medlem kan man betale inn medlemskontingent til konto 4605.20.07453. Merk innbetalinga med navn og hva/hvem innbetalinga gjelder. Man kan også ta kontakt med leder eller kasserer pr e-post eller telefon – se denne siden.