Vetenmarsjen

Velkommen til Vetenmarsj

Fra saftpause en tidligere Vetenmarsj

Vetenmarsjen går i år for 15. gang – lørdag 16. juni 2018.

La denne lørdagen bli en familievandring i Lilandsfjellet!

Starttid: Kl. 10:00 – 12:00.
Distanse: 5, 7, 10 km. grus / traktorvei / stier.
Startgebyr: Voksne kr. 60.- under 16 år kr. 30.- pensjonister kr.60.-.
Kun IVV – stempel kr. 20.-.

De første 2,5 km. er grusvei til Rømmeråsen. Her er det kontrollpost med saft og bålkaffe
( retur 5 km. til Høgda ). 7 og 10 km. fortsetter etter traktorvei.
Her deler de to løypene seg; 7 – kilometeren går til venstre og ned Holla etter sti,
10 – kilometeren går til høyre opp til Stor – Kleggåsen, der det er kontrollpost og saft.
Stien fortsetter videre over Veten. Disse to løypene møtes over Bjellund boligfelt og går sammen opp til Høgda.
Etter vel gjennomført marsj, er det kaffe og vafler å få kjøpt på klubbhuset. Kanskje ligger det en premie og venter…

Saksliste til årsmøtet 26. februar

  1. Åpning
  2. Godkjenning av stemmeberettigede
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til signering av årsmøteprotokoll
  5. Årsberetninger
  6. Regnskap 2017
  7. Kontingent 2018
  8. Budsjett 2018
  9. Valg

  Etter årsmøtet blir det:

  • Utdeling av Vetenpokaler
  • Servering – kaffe og kake