Årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Liland IF.

Årsmøtet avholdes den 31.mai 2021 kl. 18:00 på klubbhuset (Lilandsveien 52).

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 17. mai 2021 – og kan sendes til postlilandif@gmail.com eller postadresse Liland IF, Lilandsveien 115, 8534 Liland.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://lilandif.no/

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt siste års kontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

Vi planlegger å avholde fysisk årsmøte.  Hvis smittevernhensyn krever vil årsmøtet bli holdt digitalt. For å delta på årsmøtet må du melde deg på.  Påmelding skjer til e-post postliland@gmail.com eller ved å ringe eller sende sms til leder i Liland IF – 975 74 201. Påmelding kan skje frem til 31. mai kl. 18:00 – av planleggingshensyn anmodes om påmelding innen 2 uker før årsmøtet.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Liland IF