Saksliste årsmøte

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Liland Idrettsforening 2020
Styret viser til innkalling til årsmøte av 30. april 2021.
Årsmøtet avholdes den 31. mai 2021 kl. 18:00 på klubbhuset (Lilandsveien 52, 8534 Liland).
Sakliste for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger for trimgruppa og fotballgruppa.
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.
Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 13: Foreta valg:
13.1 Styre
13.2 Kontrollutvalg:
medlemmer
varamedlem[mer]
13.3 Valgkomité:
leder
medlemmer
13.4 Trimgruppa
leder
medlemmer
13.5 Fotballgruppa
leder
medlemmer

Årsmøtedokumenter kan lastes ned her.