Skiløyper på Liland

LIF har fått midler fra Ofotstiftelsen og Hålogaland Kraft 110 år. Disse brukes til innkjøp av groomer (slodd og sporlegger), rydding av løyper og lagerplass for denne. Vi har kjøpt «groomeren» – og har fått nok snø til delvis teste den ut. Det er ennå litt lite snø enkelte steder, og snøen er noe «løs». Vi kan imidlertid tilby;

  • Scooterspor fra krysset Lilandsveien/Øysundet- Høgda- bom Stordalen
  • Kjørt spor fra Stordalen til snuplass Rømmeråsdalen – sommerfjøs Stengseldalen.
  • Scooterspor fra Stengseldalen til Stuslåtta
  • Det er også kjørt scooterspor til Lilandsveten opp Holla og Stor-Kleggåsen

Løypene kan gås uansett retning – men vær oppmerksom på at nedfart til sommerfjøs ved Stengseldalen kan være tøff! Gå gjerne til fots eller på truger hvis du ønsker. Prøv å unngå å gå i de kjørte sporene – men bruk gjerne scootersporene ved siden av.

Videoen kan også sees og deles fra https://vimeo.com/514472746

Stor takk til Ofotstiftelsen og Hålogaland Kraft! Deres bidrag har gir Liland IF muligheten til å tilby godt preparert skiløyper på Liland.