Oppdatering kunstgress 16. juli

Asfaltsaging

I gang med asfaltsaging

På dugnaden 16. juli fikk vi saget asfaltkanten, og startet fjerning av oveflødig asfalt/avskjær. Litt finpuss gjenstår ennå.

Asfaltavskjær etter saging

Fjerning av «asfaltavskjær sto driftige ungdommer for

Vi vil ha en del dugnader i ukene som kommer. Da mange av disse også krever maskiner har vi ikke klart å tidfeste disse. Avhenger av at vi vet når maskinene er tilgjengelige for oss. Av utstyr har vi fått levert nye 7’er mål, fangnettpakke med fangnett, stålstenger og fundamenter, materialer til gjerde m.m.

Straks vi har mer oversikt vil oppdateringer med hensyn til dugnader publiseres. Følge gjerne med på nettsiden og/eller facebooksiden.