Dugnad i forbindelse med kunstgress

Torsdag 16. juli – fra kl. 10:00 og utover dagen, er det dugnad på fotballbanen.

Personer i alle aldre kan bidra. Vi skal skjære ren asfaltkanten som kunstgresset skal ligge inntil, asfaltrester skal plukkes opp, vi krafser/raker grus inntil asfaltkanten. Til disse arbeidsoperasjonene trenger vi folk, noen trillebårer, krafser og jernriver. Disponerer du en eller flere slike verktøy er det bare å stille. Kan komme senere enn kl.10:00 også – arbeidet pågår til vi er ferdige.

Hvis vi har ledige ressurser bæres noe av utstyret vi har bestilt, og som er ankommet, ned til fotballbanen (fra klubbhuset).

Alle velkommen på dugnad! Du kan være med og bidra til realiseringa av kunstgressbanen!

Dugnad - skjære ren asfaltkanten

Innsiden av asfaltkanten skal skjæres ren – ca. 250 meter med asfalt