Dugnader

Ukene fremover vil vi ha behov for hjelp på dugnader på fotballbanen. Vi anmoder spesielt foreldre til barn som spiller fotball om å stille. Vi tar imot all den hjelp vi kan få – så alle er hjertelig velkommen på dugnader. Dugnadene er ikke endelig tidfestet, men vi ser oss følgende løp ;

  • Før onsdag gjøres siste finpuss av fotballbanen – gjennom slodding og valsing av underlaget. Jobben gjøres av kunstgresskomiteen.
  • Onsdag 22. juli: Oppstart montering av gjerde rundt banen. Formiddagen går med til oppmåling og merking. I løpet av ettermiddagen håper vi å starte bygging/montering. Gjerdestolper bankes ned med gravemaskin, impregnerte bord skrus på gjerdestolpene. Nyttig verktøy; sag, skrumaskin, water
  • Torsdag 23. juli og fredag 24. juli fortsetter arbeidet med montering/bygging av gjerde
  • Hvis det er ledig tid og ressurser monteres også nye 7’er fotballmål

I starten av uka vil vi forsøke å tidfeste dugnadene med klokkeslett. Vi tar imidlertid sikte på å ha dugnader både på dagtid og ettermiddgstid. Følg med på nettsiden eller facebooksiden. Vi vil legge oppdateringer der.

I neste uke forventer vi forøvrig at gummikulene som skal ligge på banen ankommer Liland, mens kunstgresset er forventet uka etterpå. Vi håper legging av kunstgresset kan starte like etter at gresset er ankommet.