Årsmøte Liland IF

Årsmøtet i Liland IF avholdes mandag den 4.mars 2024 kl. 18:00 på klubbhuset (Lilandsveien 52).

Årsmøte

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 19. februar 2024 – kan sendes til postlilandif@gmail.com eller postadresse Liland IF, Lilandsveien 115, 8534 Liland.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://lilandif.no/

For å ha stemmerett; medlemmet må ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og betalt siste års kontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøtet! Alle velkommen.

Med vennlig hilsen
Styret i Liland IF