Endringer i tilbudet i flerbrukshallen

Liland IF ser seg nødt til å endre på tilbudet i i flerbrukshallen.

  1. Styrketreningsrommet holdes åpent kun ut januar – tirsdager 18:00 – 20:00 og torsdager 18:00 – 19:00. Tilbudet blir ikke godt nok benyttet. Samtidig er leieprisen for høy i forhold til hvordan vi kan klare å bruke det.

  1. Folkebad endrer på åpningstidene. Siste økt fra 20:00 til 20:45 avlyses. De som ønsker å svømme inviteres heller til å gjøre det i første timen vi holder åpent – fra 18:00 – 18:45. Der er det normalt god plass. Årsak til denne endringen er dårlig besøk på både første og siste time. Se i kalenderen på nettsiden for mer informasjon om folkebad.
  1. Liland IF trenger å sertifisere sine livredningsvakter på nytt – samt rekruttere flere vakter. Til nå har vaktene endt på for få personer.
    Vil du være livredningsvakt?
    Ta kontakt med leder for Liland IF på tlf 975 74 201 (Jan Inge Jakobsen). Får vi ikke flere vakter vil vi dessverre se oss nødt til å stenge folkebad. Avgjørelse tas senest uke 3.

Aktivitetetskalenderen på nettsiden er oppdatert med aktivitetene.