Årsmøte

Liland IF avholder årsmøte mandag 2. mars kl. 19:00 – på klubbhuset på Høgda.

Årsmøte

 

  • Vanlige årsmøtesaker
  • Utdeling av Vetenpokal
  • Kaffe

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 17. februar.
Fullstendig saksliste legges ut Liland IF sin hjemmeside (http://lilandif.no) senest 1 uke før årsmøtet.

Alle hjertelig velkommen!