Saksliste til årsmøtet 26. februar

  1. Åpning
  2. Godkjenning av stemmeberettigede
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til signering av årsmøteprotokoll
  5. Årsberetninger
  6. Regnskap 2017
  7. Kontingent 2018
  8. Budsjett 2018
  9. Valg

  Etter årsmøtet blir det:

  • Utdeling av Vetenpokaler
  • Servering – kaffe og kake