Årsmøte i Liland IF

Årsmøte

Liland IF avholder årsmøte mandag 26. februar kl. 18:00, på klubbhuset Høgda.

  • Vanlige årsmøtesaker
  • Utdeling av Vetenpokal
  • Kaffe

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12. februar.
Fullstendig saksliste legges ut Liland IF sin hjemmeside (http://lilandif.no) senest 1 uke før årsmøtet.

Alle hjertelig velkommen!