Tiltak i forbindelse med Friluftslivets år

Klopping av tursti

Sylvi Johansen under arbeid med klopping

I forbindelse med at 2015 er Friluftslivets år har ski/trimguppa flere prosjekter for å stimulere til økt bruk av naturen i nærområdet;

  • Sette opp en trimpostkasse og rastebenk ved knutepunkt 17 på turstikartet. LIF vil premiere de i aldersgruppen 0-7 år samt de over 70 år som besøker denne trimpostkassen.
  • Klopping langs stiene, blant annet på stien til Stengselsdalen.

LIF håper at disse små prosjektene gjør det enda enklere å komme seg ut i naturen. For de som synes stien til Veten blir for bratt og lang kan den nye trimpostkassen være et alternativ. GOD TUR!