Lavvoen

lavvo

LIF sin lavvo

Lavvoen til Liland IF er bygd av tre, og ligger i Litje-Kleggåsen – like under Veten. Det tar ca. en halv time å gå fra Stuslåtta til lavvoen. Den er satt opp av ski/trimgruppa i LIF og den er åpen året rundt – og kan benyttes av alle. Både barnehagen og skolen benytter den, samt turgåere.

LIF har ulike aktiviteter i og ved lavvoen. I og utenfor lavvoen er det bord og
benker. Har du lyst til å bruke ovnen i lavvoen, må du ta med ved. Vi
synes det er trivelig hvis besøkende skriver i gjesteboka.

Ved lavvoen har vi også satt opp en utedo.

Kaffekoking ved lavvoen

Fra arrangement i lavvoen i 2010

Ordensregler for lavvoen med området rundt

  1. Lavvoen er åpen for alle som ferdes i Lilandsfjellet.
  2. Alle besøkende oppfordres til å skrive seg inn i gjesteboka.
  3. Ta med brensel og fyrstikker hjemmefra dersom du ønsker å fyre i ovnen.NB! fyrstikkene skal ikke oppbevares i lavvoen.
  4. Forlat lavvoen og området i ryddig stand, og ta med søpla hjem.
  5. Ikke påfør skogen omkring noen skader
  6. Den siste som forlater området må se til at døra, takluka i lavvoen og dodøra er forsvarlig lukket. Se etter at all ild er slukket.
  7. Meld fra om skader/hærverk til leder i ski- og trimgruppa, Sylvi Johansen, tlf 90897526.