H) Jakobineberget

Jakobine Annaniassen (f.1854) var for 100 år siden budeie på Vold-gården. Om somrene gjette ho buskapen omkring i fjellet. Her på dette stedet hadde ho sin faste rasteplass – derfor navnet Jakobineberget.

Senere i livet ble Jakobine pedell ved Bogen skole på Strand.

Det sies Jakobine bare var 11 år første gangen ho måtte ut i arbeidslivet – og før sin død i 1925 fikk ho Norges Vel sin medalje for lang og tro tjeneste.