F) Bjørnehistorie

På Volden bodde en gang en mann som hette Mads, han var født i 1828 på Store Skånland og kom til Volden som barn sammen med sine foreldre. Her ble han fisker og husmann med jord. Han brukte den delen av Volden som Odd Sørensen har i dag. Mads døde på Volden ca. 1910.

Mads fortalte om sitt møte med bjørnen slik

En gang han gikk Voldbuvegen til Rømmeråsen og var kommet nordvest for Gardsliåsen, i bratta ned til Åsveiten, kom der en bjørn mot han. Her er så bratt på begge sider av veien at det er ikke mulig å gå tilside. Dermed gikk Mads og bjørnen forbi hverandre på den smale stien. Han fortalte historien og påviste stedet ( helst til ongan). Odd har historien fra sin mor som trodde fast på at historien var opplevd, men kunne Mads være en « skrønemaker » ? Mor til Odd var omkring 18 år da Mads døde.