E) Varggropa og Varggropkollen

Varggropa og Varggroppkollen ble disse stedene kalt fra gammelt av. Har det noe med ulv (varg) å gjøre?