C) Finkirka

Finkirka ble dette stedet kalt i gamle dager.

Betyr kanskje: Et fint og fredelig sted.