B) Selja

SeljaStorselja – det tjukkaste treet i Evenes; ca 2,45m (1,5 m fra marka – hel stamme). Selja ligger ca 200 meter nedenfor punktet som er avmerket.

NRK Nordland og Salten Skogselskap hadde i 1996 en konkurranse mellom kommunene i Nordland om fylkets tjukkaste tre (Bindal gikk av med seieren, med hele 5,51 m).

 

Selja