A) Vedsjolbakkan

Dette stedet ble kalt vedsjolbakkan i gamle dager.

Gårdene på Volden hadde her samlingsplass for ved hogd i skogteigene i området.  På sommerføre ble veden kjørt med hest og støtting til gårds.

Det fantes også en vannkilde i området.  Ellers er det sparsomt med vann i Voldfjellet.