Skispor på Liland

Nedenfor kan du se hvor det er kjørt skiløyper på Liland.

Vær oppmerksom på at løypene er kuperte. Nedover kan du få stor fart flere steder. Vær oppmerksom – og ta hensyn både til deg selv og andre.