Livredningsvakter

Liland IF ønsker arrangere folkebad i bassenget i flerbrukshallen. Vi søker nå frivillige som kan være livredningsvakter.

Hvis dette du er interessert i å bidra som livrdningsvakt – meld interesse snarest på e-post postlilandif@gmail.com eller pr tlf/sms til Jan Inge Jakobsen, leder i Liland IF – tlf 975 74 201.

Vi vil arrangere kurs i hjerte- lungeredning og livredning for de som melder interesse. Livredningsvaktene vil settes opp i turnus etter hva som passer den enkelte.