Saksliste til årsmøtet

Liland IF avholder årsmøte 22. mars kl. 18:00 på klubbhuset på Høgda. Saksliste finner du på denne linken.

Enkel servering.

Årsmøtet er åpent for alle – alle velkomne! Stemmerett har de som har fylt 15 år og betalt medlemskontingent for 2021, eller vært medlem i minst 1 måned. Vedtektene til LIF ser du her.