Årsmøte

Liland IF avholder årsmøte tirsdag 22. mars kl. 18:00 – på klubbhuset på Høgda.

  • Vanlige årsmøtesaker
  • Utdeling av Vetenpremier
  • Kaffe
Årsmøte

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 8. mars.
Fullstendig saksliste legges ut Liland IF sin hjemmeside (http://lilandif.no) senest 1 uke før årsmøtet.

Alle hjertelig velkommen!