Aktivitetsoppdatering

På grunn av Koronasituasjonen er det nedlagt forbud mot idrettsarrangementer hvor personer fysisk møtes. For Liland IF fører dette til:

Koronavirus
  • Fotballgruppa: Treninger og kamper avlyst inntil videre.
  • Trimgruppa: Aktiviteter avlyst – det gjelder:
    • Snegletrim
    • Vinteraktivitet 18. april
    • Fredsmarsjen 8. mai
    • Vetenmarsjen 13. juni.

LIF kjører imidlertid skiløyper i Lilandsfjellet – fra Øysundet, Høgda og Stuslåtta. Løypene kan benyttes av både skigåere og gående. Hold god avstand til andre.

Liland IF arrangerte forøvrig årsmøte 2. mars – før forbud mot møter ble innført.