Årsmøte Liland IF

Årsmøte

Liland IF avholder årsmøte mandag 20. februar kl. 18:00 på klubbhuset Høgda.

  • Vanlige årsmøtesaker
  • Utdeling av Vetenpokal
  • Servering

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 6. februar.

Fullstendig saksliste legges ut Liland IF sin hjemmeside senest 1 uke før årsmøtet.

Alle hjertelig velkommen!