Ekstraordinært årsmøte

Liland IF innkaller til ekstraordinært årsmøte torsdag 12. januar kl. 19:00 på klubbhuset på Høgda.

Saksliste:

  1. Godkjenne de fremmøtte representantene
  2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Utvidelse av kunstgressbanen til godkjent 11’er bane

Liland IF har bygd kunstgressbane med lysanlegg for 9’er bane som er tilpasset behov for barnefotball. Etter at banen ble bygd har interessen for seniorfotball tatt seg kraftig opp, og LIF stilte lag i seniorenes 5. divisjon i 2016. Gjennom seniorfotballen kan LIF tilby et fotballtilbud for alle fra og med 14 år og eldre. I 2016 var yngste spiller 14 år, eldste spiller var 60 år. For å gi disse et akseptabelt fotballtilbud i årene fremover må fotballbanen utvides.

Det ekstraordinære årsmøtet skal ta stilling til om Liland IF skal realisere en slik utvidelse i 2017.

Alle velkommen!

Illustrasjon av eventuiell utvidelse av fotballbanen