Forbedret hovedsponsoravtale med Ofoten Sparebank

Undertegnet sponsoravtale for 2016

Markedsleder i Ofoten Sparebank Leif Jakobsen med Odd Arne Fjellheim fra LIF

Liland IF har signert ny sponsoravtale med Ofoten Sparebank for 2016. For LIF er dette en kraftig forbedret avtale sammenlignet med fjoråret. Avtalen gir LIF økonomisk trygghet for inneværende år. Vi benytter anledningen til å takke Ofoten Sparebank for bidraget de yter, samtidig som vi utfordrer oss sjøl og medlemmene til å profilere hovedsponsoren enda mer i året som kommer!