Saksliste til årsmøtet

klubbeNedenfor er saksliste til årsmøtet mandag 22. februar 2016 kl. 18.00 på klubbhuset, Høgda.

 1. Åpning
 2. Godkjenning av stemmeberettigede
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til signering av årsmøteprotokoll
 5. Årsberetninger
 6. Regnskap 2015
 7. Godkjennelse av Liland IF sin lov
  • Vi er pålagt å endre vår lov, tilpasset en ny lovnorm fra Norges Idrettsforbund. Forslag til ny lov ser du her.
 8. Kontingent 2016
 9. Valg

Etter årsmøtet blir det:

 • Utdeling av Vetenpokaler
 • Informasjon kunstgressbanen.
 • Servering/kveldsmat