Årsmøte LIF

Liland IF avholder årsmøte mandag 22. februar kl. 18:00 på klubbhuset Høgda.

  • Vanlige årsmøtesaker
  • Utdeling av Vetenpokal
  • Servering

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 8. februar

Fullstendig saksliste legges ut Liland IF sin hjemmeside (http://lilandif.no) senest 1 uke før årsmøtet.

Alle hjertelig velkommen!