Dugnader 5. og 6. august

Nedsetting av stolper til fangnett

Fra dugnaden 4. august – nedsetting av stolper til fangnett

Onsdag planlegger vi følgende dugnad kl. 18:00 – 20:00:

 • Oppsetting av stolper til fangnett.
  • Torsdag planlegger vi følgende dugnader:

   • Fra kl. 16:00 – 19:00: Opprydding på uteområdet, kjøring av søppel. De som har bilhenger kan gjerne ta denne med.
   • Vi fortsetter med fangnettene/oppsetting av stolper fra 18:00. Hvis ledig kapasitet rydder og vasker vi på klubbhuset
   Stolper til fangnett

   Bilde av de 2 stolpene som ble satt ned på tirsdag

   På tirsdag ble gjerdet rundt banen fullført, man fikk gravd hull til fangnettstolpene og satt ned 2 av 12 stolper.