Status fotballbanen, dugnad 3. august

Fra dugnaden 30 juli

Fra dugnaden 30. juli. Arbeidsfordelingen var ikke som på bildet hele dugnaden…

Etter dugnaden 30. juli er status følgende:

  • Gjerdet rundt banen er nesten ferdig. Gjenstår kun å skru på noen få bord og sette på håndlist på langsida mot klubbhuset. Gjerdet skal også påmonteres noen støttende stolper
  • Fangnett må settes opp
  • Området må ryddes
  • Neste dugnad blir mandag 3. august fra kl. 17:00 til ca. 20:30. Vi satser på å grave hull til fangnettfundamenter, sette ned fundamenter og gjøre ferdig gjerdet på siden mot klubbhuset.