Nøkkeltall kunstgressbane – for spesielt interesserte

Deler av kunstgresskomitéen har målt opp hjørnene til banen – før asfalt legges. Hjørnene til asfaltkanten er tegnet inn på skissen nedenfor. Asfalt skal legges i 2 meters bredde rundt hele kunstgressdekket.

GPS koordianater hjørner

Hjørnene er «håndoppmålt», og deretter lest av GPS-koordinater. Vi har regnet avstander mellom GPS-punktene ved tradisjonell regning (tabell i bildet) og ved hjelp av koordinatsystem (skisse over tabellen)

Oppmålingene er foretatt ved hjelp av målebånd og oppskritting – vi er relativt fornøyd med resultatet. Målingene ble gjort før avretting. Nøkkeltall for kunstgressbanen er:

  • Lengde inkl. asfalt: 74 meter
  • Bredde inkl. asfalt:60 meter
  • Diagonal inkl. asfalt: 95,27 meter
  • Lengde kunstgressdekke: 70 meter
  • Bredde kunstgressdekke: 56 meter
  • Spilleflate 9’er bane: 64 meter x 50 meter
  • Spilleflate 7’er bane: 50 meter x 30 meter
  • Spilleflate 5’er bane: 30 meter x 20 meter

Skissen laget i koordinatsystem over kan også sees på denne linken. Vi utfordrer alle til å forsøke seg på samme operasjon – med målebånd og skritting, for deretter lese av punktene på GPS. Kommer dere like nært? (merk hvilke avstander vi snakker om…på den ene diagonalen på over 95 meter har vi et avvik på 1,4 millimeter).