Organisasjon

Hovedstyre

 • Leder: Jan Inge Jakobsen, tlf 975 74 201, e-post.
 • Nestleder: Linn Anita Lindal Ravn
 • Kasserer: Asbjørn Johansen
 • Styremedlem: Julian Fredriksen
 • Styremedlem:Linn Anita Ravn
 • Leder ski/trim: gruppa  har flat struktur
 • Leder barneidrett: ivaretas i 2019 av idrettslagets barneidrettsansvarlig
 • Leder fotball: Andreas Rørvik Bruun

Varamedlemmer til styret:
1. vara: Marita Ludviksen
2. vara: Sondre Markusson

Fotballgruppa

 • Leder Andreas Rørvik Bruun, tlf 992 67 480
 • Styremedlem:
 • Styremedlem: Stein Ronny Skånhaug
 • Styremedlem: Odd Arne Fjellheim
 • Styremedlem:

Trimgruppa

 • Styremedlem Sylvi Johansen
 • Styremedlem: Marit Bergan Eilertsen
 • Styremedlem: Hilfrid Røkenes
 • Styremedlem: Sigrid Nordstrøm
 • Styremedlem: Odin Markusson

Barneidrettsgruppa

 • På grunn av liten aktivitet er det kun utnevnt barneidrettsansvarlig i hovedstyret. Jan Inge Jakobsen er barneidrettsansvarlig.
 • For barn 5 – 8 år er treninger barneidrett i kombinasjon med fotballtreninger.

Andre verv

 • Materialforvalter: Jan Inge Jakobsen
 • Revisorer: Hilde Fjellheim og Knut Erik Hansen, vara Terje Bartholsen
 • Valgkomité: velges av styret.  Oversikten sist oppdatert 6. mars 2019, etter årsmøtet samme dag.