Vi trenger spenstige idéer!

Lilannd IF ønsker å utfordre kreativiteten til jenter og gutter i alle aldre – og spør:

Hva skal vi gjøre med området mellom fotballbanen og Lilandsveien?

IMG_20150924_151034_hdr
Vi er åpne for alle mulige forslag, men ettersom vi er et idrettslag ønsker vi et område som skal invitere og stimulere til fysisk og sosial aktivitet  – gjerne for alle, på tvers av generasjonene. Vi ønsker forslagene mottatt innen 20. oktober.  Forslagene kan sendes til e-post postlilandif@gmail.com eller postes på vår facebook-side.

De innkomne forslagene blir i første runder diskutert av styret i idrettslaget, deretter vil de bli presentert i et allmøte på klubbhuset.  Videre progresjon blir bestemt på dette allmøtet.

Skisse over området vi ønsker å gjøre noe med

Det blå feltet skisserer hvor det disponible området ligger

Alle forslag er velkomne.  Vi ser for oss et universelt utformet område som stiller beskjedne krav til vedlikehold – sånn at området kan brukes lenge av så mange som mulig.  Det kan også bli aktuelt å kombinere flere forslag/aktiviteter på området.  Vi eier også en del av skråninga opp mot Lilandsveien, så den kan også inkluderes i forslagene.