Trimkasse Veten

trimkasse_veten

Ved toppen av Lilandsveten (351 moh.) har ski/trimgruppa en trimkasse. Det er premiering for de som besøker Veten oftest mellom 15 september ene året til og med 14. september året etter.

På vinteren kjøres scooterspor opp til Veten – slik at den kan nås året rundt.

Vetenpokaler for 2014 ble delt ut på årsmøtet 9. mars 2015. Følgende personer hadde flest turer til Lilandsveten fra 15. september 2013 til og med 14. september 2014;

  • Gutter under 7 år: Sigve Tovås, 16 turer.
  • Jenter under 7 år: Ellen M Tollefsen, Helene K. Jacobsen, Tuva Korneliussen, alle med 5 turer.
  • Gutter mellom 8 og 14 år: Viljar Zylla Riise, 15 turer.
  • Gutter mellom 15 og 20 år: Brage Zylla Riise, 29 turer.
  • Jenter over 20 år: Trude Hagland, 56 turer.
  • Gutter over 20 år: Jack Olav Zylla, 264 turer.
Vetenpokal

På årsmøtet 2015 mottar Jack Olav Zylla Vetenpokal for sine turer til Veten i 2014.