Årsmøte

Liland IF avholder årsmøte mandag 13. mars 2023 kl. 18:00 – i klubbhuset på Høgda.

Årsmøte

Vanlige årsmøtesaker

Utdeling av Vetenpremier

Enkel servering

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 27. februar.
Fullstendig saksliste legges ut Liland IF sin hjemmeside (http://lilandif.no) senest 1 uke før årsmøtet.

Alle hjertelig velkommen!