Høstens første spillekveld på Klubbhuset, Høgda.

Spillekveld på klubbhuset
Ski- og trimgruppa starter opp med spillekveld mandag den 3. september fra kl. 19.30 til 21.30.

Spillekveldene er åpne for alle fra 16 år og oppover, og våre nye Evenesværinger er spesielt invitert.

Gratis inngang. Det serveres frukt, te, & kaffe.
Velkommen til nye og gamle spillere!

Hilsen oss i ski-og trimgruppa.