Kunstgressdugnad 30. juli

Torsdag planlegger vi dugnad fra kl. 17:00 til 20:00. Det som står på planen er:

  1. Sette ned påler som skal være med å støtte gjerdet.
  2. Skru plank på gjerdet på langsiden mot klubbhuset
  3. Begynne å lage hull til fangnettfundamentene
  4. Torsdag blir siste organiserte dugnadsdag denne uka. Satser på ny dugnad mandag. Tidspunktet kommer vi tilbake til.