Saksliste til årsmøtet 26. februar

  1. Åpning
  2. Godkjenning av stemmeberettigede
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til signering av årsmøteprotokoll
  5. Årsberetninger
  6. Regnskap 2017
  7. Kontingent 2018
  8. Budsjett 2018
  9. Valg

  Etter årsmøtet blir det:

  • Utdeling av Vetenpokaler
  • Servering – kaffe og kake

Årsmøte i Liland IF

Årsmøte

Liland IF avholder årsmøte mandag 26. februar kl. 18:00, på klubbhuset Høgda.

 • Vanlige årsmøtesaker
 • Utdeling av Vetenpokal
 • Kaffe

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12. februar.
Fullstendig saksliste legges ut Liland IF sin hjemmeside (http://lilandif.no) senest 1 uke før årsmøtet.

Alle hjertelig velkommen!

Familiequiztur til lavvoen

Ski / trimgruppa i Liland IF arrangerer familietur til Liland IF sin trelavvo – med innlagt quiz, søndag 3. september.

Kaffekoking ved lavvoen

Oppmøte i Stuslåtta, med påmelding fra kl. 12.00 til 12.15.

Quiz – ark/penner utleveres med spørsmål om natur/ friluftsliv. 10 poster med spørsmål er lagt ut langs turløypa til Lavvoen.

Ved Lavvoen blir det premiering på quiz-spørsmålene, mulighet for grilling og Liland IF byr på bålkaffe.

Ta med niste/ grillmat og annen drikke. Avsluttes kl. 16.00.