Årsmøte Liland IF

Årsmøte

Liland IF avholder årsmøte mandag 20. februar kl. 18:00 på klubbhuset Høgda.

  • Vanlige årsmøtesaker
  • Utdeling av Vetenpokal
  • Servering

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 6. februar.

Fullstendig saksliste legges ut Liland IF sin hjemmeside senest 1 uke før årsmøtet.

Alle hjertelig velkommen!

LIF ønsker utvidelse av fotballbanen

Åpning grusbane

Historisk bilde fra åpning av grusbanen på Høgda – kanskje snart i full størrelse som kunstgress

I ekstraordinært årsmøte torsdag 12. januar vedtok Liland IF å jobbe for utvidelse av fotballbanen til 11’er bane i stedet for dagens 9’er-størrelse. Vedtaket har klausul knyttet til finansiering – men målsettinga er klar; 11’er bane. Hele Evenes ønsker fotballgruppa lykke til med den videre jobbingen mot realisering av dette store prosjektet. Prosjektet er forøvrig kostnadsberegnet til drøye 1,6 mill kroner.

Ekstraordinært årsmøte

Liland IF innkaller til ekstraordinært årsmøte torsdag 12. januar kl. 19:00 på klubbhuset på Høgda.

Saksliste:

  1. Godkjenne de fremmøtte representantene
  2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Utvidelse av kunstgressbanen til godkjent 11’er bane

Liland IF har bygd kunstgressbane med lysanlegg for 9’er bane som er tilpasset behov for barnefotball. Etter at banen ble bygd har interessen for seniorfotball tatt seg kraftig opp, og LIF stilte lag i seniorenes 5. divisjon i 2016. Gjennom seniorfotballen kan LIF tilby et fotballtilbud for alle fra og med 14 år og eldre. I 2016 var yngste spiller 14 år, eldste spiller var 60 år. For å gi disse et akseptabelt fotballtilbud i årene fremover må fotballbanen utvides.

Det ekstraordinære årsmøtet skal ta stilling til om Liland IF skal realisere en slik utvidelse i 2017.

Alle velkommen!

Illustrasjon av eventuiell utvidelse av fotballbanen

Startet distribusjon og salg av årets julegave!

ofotspillet
Liland IF har mottatt Ofotspillet. Vi har startet distribusjon av de forhåndsbestilte spillene. Har du ennå ikke lagt inn bestilling kan du likevel gjøre det her. Du vil da få spillet kjørt hjem. Vi tar i mot betaling kontant og med kort. Du kan også bestille på tlf 975 74 201.

Spillet koster kr 500,-

Ofotspillet har motiv fra Ofoten, og er et monopollignende spill med lokal vri. Spillbrett, brikker, spørrekort etc. virker å være av svært god kvalitet. Den perfekte julegave for ethvert hjem i eller med aner fra Ofoten!

Folkebad fra 8. november

Folkebad

Folkebad på tirsdager

Tirsdag 8. november starter folkebad.

LIF arrangerer folkebad tirsdager, fra og med 8. november 2016 til påska 2017.
Folkebad følger skoleruta – er skolen stengt vil heller ikke folkebad være åpent. Kalenderen på LIF sin hjemmeside er oppdatert.

Bassenget åpner dørene kl. 17.45 – slik at man kan rekke å skifte og være i bassenget til kl. 18.00.