Saksliste til årsmøtet 26. februar

  1. Åpning
  2. Godkjenning av stemmeberettigede
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til signering av årsmøteprotokoll
  5. Årsberetninger
  6. Regnskap 2017
  7. Kontingent 2018
  8. Budsjett 2018
  9. Valg

  Etter årsmøtet blir det:

  • Utdeling av Vetenpokaler
  • Servering – kaffe og kake

Årsmøte i Liland IF

Årsmøte

Liland IF avholder årsmøte mandag 26. februar kl. 18:00, på klubbhuset Høgda.

 • Vanlige årsmøtesaker
 • Utdeling av Vetenpokal
 • Kaffe

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12. februar.
Fullstendig saksliste legges ut Liland IF sin hjemmeside (http://lilandif.no) senest 1 uke før årsmøtet.

Alle hjertelig velkommen!